Δελτίο τύπου – Πρόγραμμα Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2024

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2024
καί τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς θριαμβευτικῆς
εἰσόδου τοῦ Κυρίου εἰς Ἱεροσόλυμα,
ἤτοι
Ἀρχιερατικές Χοροστασίες
σέ Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς – Χαιρετισμούς
καί Ἀρχιερατικές Ἱερουργίες σέ Θεῖες Λειτουργίες
Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, Πανηγύρεων
καί Κυριακῶν Μεγ. Τεσσαρακοστῆς καί τῶν Βαΐων.
(17-3–/28-4-2024)

1. Κυριακή 17-3-2024 (Κυριακή Τυρινῆς).
α. Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Κάτω Λευκῶνος.
β.Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Συγγνώμης) εἰς τόν Ἱερόν Μητρο­πολιτικόν Ναόν Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.). Ὁμιλητής: Ὁ Σεβασμιώτατος.

2. Τετάρτη 20-3-2024.
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκουτάρεως.

3. Παρασκευή 22-3-2024.
Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῶν Ἁγ. Θεοδώρων μετά τῆς Ἀκο-λουθίας τῶν Α’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱε­ρόν, Καθεδρικόν καί Προσκυνηματικόν Ναόν Ἁγ. Θεοδώ­ρων Σερρῶν. (Ὥρα 7:00’ μ.μ.).

4. Σάββατον 23-3-2024.
Πανηγυρική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορ­τάζοντα Ἱερόν Καθεδρικόν καί Προσκυνηματικόν Ναόν Ἁγ. Θεοδώρων Σερρῶν.

5. Κυριακή 24-3-2024 (Α’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν – Ὀρθοδοξίας).
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμ­μεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Λιτάνευσις ἱερῶν εἰκόνων.
β) Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Να­όν Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.).

6. Δευτέρα 25-3-2024.
α. Θεία Λειτουργία στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν.
β. Δοξολογία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγί­στων Ταξιαρχῶν Σερρῶν ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Παλιγγενεσίᾳ. (Ὥρα 11:00 π.μ.).

7. Παρασκευή 29-3-2024.
Ἀκολουθία Β’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱε­ρόν Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων Νέων Κερδυλίων. (Ὥρα 7:30’μ.μ.).

8. Κυριακή 31-3-2024 (Β’ Κυριακή Νηστειῶν).
α. Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Βαμβακιᾶς.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων Θεο­τόκου Σερρῶν. Ὁμιλητής: Πανοσιολ. Ἀρχιμαν­δρίτης π. Γεράσι­μος Βλατίτσης. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.).

9. Παρασκευή 5-4-2024.
Ἀκολουθία τῶν Γ’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱε­ρόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Δάφνης. (Ὥρα 7:30’ μ.μ.).

10. Σάββατο 6-4-2024.
Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν. (Ὥρα 6:00 μ.μ.).

11. Κυριακή 7-4-2024 (Κυριακή Γ’ Νηστειῶν – Σταυροπροσκυνήσεως).
α. Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν.
β. Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν ἑορ­τάζοντα Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν. Ὁμιλητής: Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰγνάτιος Μουρτζανός, Πρωτοσύγκελλος Ἱερᾶς Μητροπόλε­ως Λαρίσης καί Τυρνάβου. (Ὥρα 6:30 μ.μ.).

12. Παρασκευή 12-4-2024.
Ἀκολουθία Δ’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱε­ρόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀηδονοχωρίου. (Ὥρα 7:30’ μ.μ.).

13. Κυριακή 14-4-2024 (Κυριακή Δ’ Νηστειῶν).
α. Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Εὐκαρπίας.
β. Ὑποδοχή τιμίας Κάρας Ἁγίας Βαρβάρας καί κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Σερ­ρῶν. Ὁμιλητής: Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Εὐσέβιος Σπανός, Ἡγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας. (Ὥρα 6:30 μ.μ.).

14. Τετάρτη 17-4-2024.
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Σερρῶν.

15. Παρασκευή 19-4-2024.
Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτι­κόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. (Ὥρα 7:00’ μ.μ.).

16. Κυριακή 21-4-2024 (Κυριακή Ε’ Νηστειῶν).
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Βόλου.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀντω­νίου καί Μαρίνης Σερρῶν. Ὁμιλητής: Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀνδρέας Γκουζούνης. (Ὥρα 6:30’μ.μ.).

17. Δευτέρα 22-4-2024.
Ὑποδοχή ἱεροῦ λειψάνου Ἁγίου Νεκταρίου καί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης. (Ὥρα 6:00’μ.μ.).

18. Σάββατο 27-4-2024 (Ἀνάστασις τοῦ Δικαίου Λαζάρου).
Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης.

19. Κυριακή 28-4-2024 (Κυριακή τῶν Βαΐων).
Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἀσπροβάλτας.

Δελτίο τύπου – Πρόγραμμα Αρχιερατικών Χοροστασιών και Θείων Λειτουργιών Μεγάλης Εβδομάδος και Πάσχα 2023

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2023

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ (9-4-2023)

 • Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἀσπροβάλτας. Ὥρα: 07:00 – 10:30 π.μ.
 • Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς Μεγάλης Δευτέρας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Σερρῶν. Ὥρα: 19:30 – 21:30.

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (10-4-2023)

 • Ὥρες, Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Βύσσιανης Σερρῶν. Ὥρα: 07:00 – 10:00 π.μ.
 • Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου Μεγάλης Τρίτης εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀντωνίου καί Μαρίνης Σερρῶν. Ὥρα: 19:30 – 21:30.

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ (11-4-2023)

 • Ὥρες, Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν. Ὥρα: 07:00 – 10:00 π.μ.
 • Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου Μεγάλης Τετάρτης εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοι­μήσεως Θεοτόκου Σερρῶν. Ὥρα: 19:30 – 21:30.

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (12-4-2023)

 • Ὥρες, Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Προφήτου Ἠλιού Σερρῶν. Ὥρα: 07:00–10:00 π.μ.
 • Ἱερόν Εὐχέλαιον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Σερρῶν. Ὥρα: 17:00 μ.μ.
 • Ἀκολουθία Ἱεροῦ Νιπτῆρος εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Παρα­σκευῆς Σερρῶν. Ὥρα: 21:00 μ.μ.

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ (13-4-2023)

 • Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν καί Προσκυνηματικόν Ναόν Ἁγίων Θεο­δώρων Σερρῶν. Ὥρα: 07:30 – 10:30 π.μ.
 • Ἀκολουθία Ἁγίων Παθῶν εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγί­στων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὥρα: 19:00 – 23:00.

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (14-4-2023)

 • Μεγάλες Ὥρες καί Μέγας Ἑσπερινός τῆς Ἀποκαθηλώσεως εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὥρα: 08:00 π.μ. – 12:00 μ.
 • Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς Β’ Κοιμητηρίου Σερρῶν. Ὥρα: 12:30 μ.μ.
 • Ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως καί τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Α’ Κοιμητηρίου Σερρῶν. Ὥρα: 15:00 μ.μ.
 • Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τοῦ Ἁγίου καί Μεγάλου Σαββάτου καί Ἐπιτά­φιος Θρῆνος εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγί­στων Τα­ξιαρ­χῶν Σερρῶν. Ὥρα: 19:00 μ.μ. Ἔξοδος Ἐπιταφίου Μη­τροπο­λιτικοῦ Ναοῦ: Ὥρα: 21:00 μ.μ.

ΑΓΙΟΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ (15-4-2023)

 • Ἑσπερινός τοῦ Ἁγίου καί Μεγάλου Σαββάτου καί Θεία Λειτουργία (Α’ Ἀνάστασις) εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὥρα 08:00 – 10:30 π.μ.
 • Ὑποδοχή τοῦ ἁγίου Φωτός. Ὥρα: 22:45 μ.μ.
 • Παννυχίς. Ἀκολουθία Ἀναστάσεως εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγί­στων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὥρα: 23:00 μ.μ.
 • Ἀνάστασις. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως. 00:00 – 02:15 π.μ.

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (16-4-2023)

 • Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμε­γίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὥρα: 11:00 π.μ.
 • Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν. Ὥρα: 19:00 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΙΜΟΥ (17-4-2023)

 • Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης. Ὥρα: 7:30 – 10:00 π.μ.
 • Ἑσπερινός Ἁγίων Νεομαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Σερρῶν. Ὥρα: 19:00 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΙΜΟΥ (22-4-2023)

 • Μέγας Πανηγυρικός πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα τοῦ Νέου Σερρῶν. Ὥρα: 19:00 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (23-4-2023). Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Νικήτα

 • Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα τοῦ Νέου Σερρῶν. Ὥρα: 7:30 – 11:00 π.μ.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δελτίο τύπου – Πρόγραμμα Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2023

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2023
καί τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς θριαμβευτικῆς
εἰσόδου τοῦ Κυρίου εἰς Ἱεροσόλυμα,
ἤτοι
Ἀρχιερατικές Χοροστασίες
σέ Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς – Χαιρετισμούς
καί Ἀρχιερατικές Ἱερουργίες σέ Θεῖες Λειτουργίες
Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, Πανηγύρεων
καί Κυριακῶν Μεγ. Τεσσαρακοστῆς καί τῶν Βαΐων.
(26/2–9/4-2023)

1. Κυριακή 26-2-2023 (Κυριακή Τυρινῆς).
α. Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητρ. Ναόν Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας.
β. Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Συγγνώμης) εἰς τόν Ἱερόν Μητρο­πολιτικόν Ναόν Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.). Ὁμιλητής: Ὁ Σεβασμιώτατος.

2. Τετάρτη 1-3-2023.
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέου Σουλίου.

3. Παρασκευή 3-3-2023.
Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῶν Ἁγ. Θεοδώρων μετά τῆς Ἀκολουθίας τῶν Α’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱε­ρόν, Καθεδρικόν καί Προσκυνηματικόν Ναόν Ἁγ. Θεοδώ­ρων Σερρῶν. (Ὥρα 7:00’ μ.μ.).

4. Σάββατον 4-3-2023.
Πανηγυρική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορ­τάζοντα Ἱερόν Καθεδρικόν καί Προσκυνηματικόν Ναόν Ἁγ. Θεοδώρων Σερρῶν.

5. Κυριακή 5-3-2023 (Α’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν – Ὀρθοδοξίας).
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμ­μεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Λιτάνευσις ἱερῶν εἰκόνων.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Να­όν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὁμιλητής: Ὁ Σεβασμιώ­τατος Μητροπολίτης Βρεσθένης κ. Θεόκλητος. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.).

6. Πέμπτη 9-3-2023.
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Σερρῶν.

7. Παρασκευή 10-3-2023.
Ἀκολουθία Β’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱε­ρόν Ναόν Κοιμ. Θεοτόκου Ἄνω Μητρουσίου (Ὥρα 7:30’μ.μ.).

8. Κυριακή 12-3-2023 (Β’ Κυριακή Νηστειῶν).
α. Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Κάτω Μητρουσίου.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Μαρίνης καί Ἀντωνίου Σερρῶν. Ὁμιλητής: Πανοσιολ. Ἀρχιμαν­δρίτης π. Ἰγνάτι­ος Μουρτζανός, Πρωτοσύγκελλος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρί­σης καί Τυρνάβου. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.).

9. Παρασκευή 17-3-2023.
Ὑποδοχή Ἀχράντων Παθῶν καί ἀκολουθία τῶν Γ’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱε­ρόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης. (Ὥρα 7:30’ μ.μ.).

10. Σάββατο 18-3-2023.
Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν. (Ὥρα 6:00 μ.μ.).

11. Κυριακή 19-3-2023 (Κυριακή Γ’ Νηστειῶν – Σταυροπροσκυνήσεως).
α. Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν.
β. Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν ἑορ­τάζοντα Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν. Ὁμιλητής: Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Χαρίλαος Πα­παγεωργίου. (Ὥρα 6:30 μ.μ.).

12. Παρασκευή 24-3-2023.
Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετά τῆς Ἀκολουθίας τῶν Δ’ Χαιρετι­σμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν ἑορ­τάζοντα Ἱε­ρόν Ναόν Εὐαγγελι­στρίας Σερρῶν. (Ὥρα 7:30’ μ.μ.).

13. Σάββατο 25 Μαρτίου.
α. Θεία Λειτουργία στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν.
β. Δοξολογία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγί­στων Ταξιαρχῶν Σερρῶν ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Παλιγγενεσίᾳ. (Ὥρα 11:00 π.μ.).

14. Κυριακή 26-3-2023 (Κυριακή Δ’ Νηστειῶν).
α. Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων Θεοτόκου Σερρῶν.
β. Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης. Ὁμιλητής: Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐπιφάνιος Οἰ­κονόμου, Ἱεροκήρυξ Ἱ. Μ. Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ. (Ὥρα 6:30 μ.μ.).

15. Παρασκευή 31-3-2023.
Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτι­κόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. (Ὥρα 7:00’ μ.μ.).

16. Κυριακή 2-4-2023 (Κυριακή Ε’ Νηστειῶν).
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Χρυσοῦ.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ἠλιού Σερρῶν. Ὁμιλητής: Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωάν­νης Καλαϊτζῆς. (Ὥρα 6:30’μ.μ.).

17. Σάββατο 8-4-2023 (Ἀνάστασις τοῦ Δικαίου Λαζάρου).
Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς Β’ Κοιμη­τηρίων Σερρῶν.

18. Κυριακή 9-4-2023 (Κυριακή τῶν Βαΐων).
Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἀσπροβάλτας.