Δελτίο τύπου – Πρόγραμμα Αρχιερατικών Χοροστασιών και Θείων Λειτουργιών Μεγάλης Εβδομάδος και Πάσχα 2023

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2023

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ (9-4-2023)

 • Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἀσπροβάλτας. Ὥρα: 07:00 – 10:30 π.μ.
 • Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς Μεγάλης Δευτέρας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Σερρῶν. Ὥρα: 19:30 – 21:30.

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (10-4-2023)

 • Ὥρες, Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Βύσσιανης Σερρῶν. Ὥρα: 07:00 – 10:00 π.μ.
 • Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου Μεγάλης Τρίτης εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀντωνίου καί Μαρίνης Σερρῶν. Ὥρα: 19:30 – 21:30.

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ (11-4-2023)

 • Ὥρες, Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν. Ὥρα: 07:00 – 10:00 π.μ.
 • Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου Μεγάλης Τετάρτης εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοι­μήσεως Θεοτόκου Σερρῶν. Ὥρα: 19:30 – 21:30.

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (12-4-2023)

 • Ὥρες, Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Προφήτου Ἠλιού Σερρῶν. Ὥρα: 07:00–10:00 π.μ.
 • Ἱερόν Εὐχέλαιον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Σερρῶν. Ὥρα: 17:00 μ.μ.
 • Ἀκολουθία Ἱεροῦ Νιπτῆρος εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Παρα­σκευῆς Σερρῶν. Ὥρα: 21:00 μ.μ.

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ (13-4-2023)

 • Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν καί Προσκυνηματικόν Ναόν Ἁγίων Θεο­δώρων Σερρῶν. Ὥρα: 07:30 – 10:30 π.μ.
 • Ἀκολουθία Ἁγίων Παθῶν εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγί­στων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὥρα: 19:00 – 23:00.

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (14-4-2023)

 • Μεγάλες Ὥρες καί Μέγας Ἑσπερινός τῆς Ἀποκαθηλώσεως εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὥρα: 08:00 π.μ. – 12:00 μ.
 • Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς Β’ Κοιμητηρίου Σερρῶν. Ὥρα: 12:30 μ.μ.
 • Ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως καί τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Α’ Κοιμητηρίου Σερρῶν. Ὥρα: 15:00 μ.μ.
 • Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τοῦ Ἁγίου καί Μεγάλου Σαββάτου καί Ἐπιτά­φιος Θρῆνος εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγί­στων Τα­ξιαρ­χῶν Σερρῶν. Ὥρα: 19:00 μ.μ. Ἔξοδος Ἐπιταφίου Μη­τροπο­λιτικοῦ Ναοῦ: Ὥρα: 21:00 μ.μ.

ΑΓΙΟΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ (15-4-2023)

 • Ἑσπερινός τοῦ Ἁγίου καί Μεγάλου Σαββάτου καί Θεία Λειτουργία (Α’ Ἀνάστασις) εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὥρα 08:00 – 10:30 π.μ.
 • Ὑποδοχή τοῦ ἁγίου Φωτός. Ὥρα: 22:45 μ.μ.
 • Παννυχίς. Ἀκολουθία Ἀναστάσεως εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγί­στων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὥρα: 23:00 μ.μ.
 • Ἀνάστασις. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως. 00:00 – 02:15 π.μ.

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (16-4-2023)

 • Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμε­γίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὥρα: 11:00 π.μ.
 • Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν. Ὥρα: 19:00 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΙΜΟΥ (17-4-2023)

 • Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης. Ὥρα: 7:30 – 10:00 π.μ.
 • Ἑσπερινός Ἁγίων Νεομαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Σερρῶν. Ὥρα: 19:00 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΙΜΟΥ (22-4-2023)

 • Μέγας Πανηγυρικός πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα τοῦ Νέου Σερρῶν. Ὥρα: 19:00 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (23-4-2023). Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Νικήτα

 • Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα τοῦ Νέου Σερρῶν. Ὥρα: 7:30 – 11:00 π.μ.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δελτίο τύπου – Πρόγραμμα Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2023

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2023
καί τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς θριαμβευτικῆς
εἰσόδου τοῦ Κυρίου εἰς Ἱεροσόλυμα,
ἤτοι
Ἀρχιερατικές Χοροστασίες
σέ Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς – Χαιρετισμούς
καί Ἀρχιερατικές Ἱερουργίες σέ Θεῖες Λειτουργίες
Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, Πανηγύρεων
καί Κυριακῶν Μεγ. Τεσσαρακοστῆς καί τῶν Βαΐων.
(26/2–9/4-2023)

1. Κυριακή 26-2-2023 (Κυριακή Τυρινῆς).
α. Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητρ. Ναόν Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας.
β. Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Συγγνώμης) εἰς τόν Ἱερόν Μητρο­πολιτικόν Ναόν Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.). Ὁμιλητής: Ὁ Σεβασμιώτατος.

2. Τετάρτη 1-3-2023.
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέου Σουλίου.

3. Παρασκευή 3-3-2023.
Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῶν Ἁγ. Θεοδώρων μετά τῆς Ἀκολουθίας τῶν Α’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱε­ρόν, Καθεδρικόν καί Προσκυνηματικόν Ναόν Ἁγ. Θεοδώ­ρων Σερρῶν. (Ὥρα 7:00’ μ.μ.).

4. Σάββατον 4-3-2023.
Πανηγυρική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορ­τάζοντα Ἱερόν Καθεδρικόν καί Προσκυνηματικόν Ναόν Ἁγ. Θεοδώρων Σερρῶν.

5. Κυριακή 5-3-2023 (Α’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν – Ὀρθοδοξίας).
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμ­μεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Λιτάνευσις ἱερῶν εἰκόνων.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Να­όν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὁμιλητής: Ὁ Σεβασμιώ­τατος Μητροπολίτης Βρεσθένης κ. Θεόκλητος. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.).

6. Πέμπτη 9-3-2023.
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Σερρῶν.

7. Παρασκευή 10-3-2023.
Ἀκολουθία Β’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱε­ρόν Ναόν Κοιμ. Θεοτόκου Ἄνω Μητρουσίου (Ὥρα 7:30’μ.μ.).

8. Κυριακή 12-3-2023 (Β’ Κυριακή Νηστειῶν).
α. Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Κάτω Μητρουσίου.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Μαρίνης καί Ἀντωνίου Σερρῶν. Ὁμιλητής: Πανοσιολ. Ἀρχιμαν­δρίτης π. Ἰγνάτι­ος Μουρτζανός, Πρωτοσύγκελλος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρί­σης καί Τυρνάβου. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.).

9. Παρασκευή 17-3-2023.
Ὑποδοχή Ἀχράντων Παθῶν καί ἀκολουθία τῶν Γ’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱε­ρόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης. (Ὥρα 7:30’ μ.μ.).

10. Σάββατο 18-3-2023.
Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν. (Ὥρα 6:00 μ.μ.).

11. Κυριακή 19-3-2023 (Κυριακή Γ’ Νηστειῶν – Σταυροπροσκυνήσεως).
α. Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν.
β. Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν ἑορ­τάζοντα Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν. Ὁμιλητής: Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Χαρίλαος Πα­παγεωργίου. (Ὥρα 6:30 μ.μ.).

12. Παρασκευή 24-3-2023.
Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετά τῆς Ἀκολουθίας τῶν Δ’ Χαιρετι­σμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν ἑορ­τάζοντα Ἱε­ρόν Ναόν Εὐαγγελι­στρίας Σερρῶν. (Ὥρα 7:30’ μ.μ.).

13. Σάββατο 25 Μαρτίου.
α. Θεία Λειτουργία στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν.
β. Δοξολογία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγί­στων Ταξιαρχῶν Σερρῶν ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Παλιγγενεσίᾳ. (Ὥρα 11:00 π.μ.).

14. Κυριακή 26-3-2023 (Κυριακή Δ’ Νηστειῶν).
α. Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων Θεοτόκου Σερρῶν.
β. Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης. Ὁμιλητής: Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐπιφάνιος Οἰ­κονόμου, Ἱεροκήρυξ Ἱ. Μ. Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ. (Ὥρα 6:30 μ.μ.).

15. Παρασκευή 31-3-2023.
Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτι­κόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. (Ὥρα 7:00’ μ.μ.).

16. Κυριακή 2-4-2023 (Κυριακή Ε’ Νηστειῶν).
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Χρυσοῦ.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ἠλιού Σερρῶν. Ὁμιλητής: Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωάν­νης Καλαϊτζῆς. (Ὥρα 6:30’μ.μ.).

17. Σάββατο 8-4-2023 (Ἀνάστασις τοῦ Δικαίου Λαζάρου).
Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς Β’ Κοιμη­τηρίων Σερρῶν.

18. Κυριακή 9-4-2023 (Κυριακή τῶν Βαΐων).
Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἀσπροβάλτας.