Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες σέ καλωσορίζει μέ αἰσθήματα τιμῆς καί ἀγάπης στόν διαδικτυακό της οἶκο, στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνται πτυχές τῆς ἱστορικῆς της διαδρομῆς ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας.

Οἱ νέες τεχνολογίες προσφέρουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας μία ἐπιπλέον δυνατότητα ἀσκήσεως τοῦ πολυποίκιλου πνευματικοῦ της ἔργου μέσα στόν ραγδαίως μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Τό διαδίκτυο, μέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους του, μπορεῖ νά γίνη ἕνα ἰδιαιτέρως χρήσιμο ἐργαλεῖο πίστεως, μορφώσεως, ἐνημερώσεως καί πραγματικῆς ψυχαγωγίας, ὅταν βρίσκεται σέ ὑπεύθυνα χέρια πού γνωρίζουν νά το χειρίζονται μέ μέτρο καί σύνεση.

Γι’αὐτό τόν λόγο γιά τό διαδίκτυο μποροῦν νά ἰσχύσουν ἐπακριβῶς οἱ παρακάτω πάντα ἐπίκαιροι καί παιδαγωγικοί λόγοι τοῦ μεγάλου πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἱεροῦ Βασιλείου:

“Καθάπερ τῆς ροδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τάς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καί ἐπί τῶν τοιούτων λόγων (σελίδων, ἰστοχώρων κτλ) ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τό βλαβερόν φυλαξώμεθα.”

Εὐχόμεθα ὁ διαδικτυακός οἶκος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὑπό τή σκέπη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά σκορπίζει ἀπλώχερα άνά τόν κόσμο τήν εὐωδία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, τῆς ἐλπίδος και τῆς ζωῆς.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

WebTV

Εγκύκλιοι

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Μ Η Ν Υ Μ Α
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.

08/09/2023

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μέ τήν εὐλογία τοῦ ἁγίου Θεοῦ ἀρχίζει σήμερα μιά νέα σχολική χρονιά. Μέ ἀνανεωμένες τίς δυνάμεις σας ἀπό τίς διακοπές τοῦ καλοκαι­ριοῦ, πλημμυρίσατε καί πάλιν ἐφέτος τίς αὐλές τῶν σχολείων σας καί οἱ χαρούμενες φωνές σας ἀντηχοῦν εὐχάριστα μέσα στό σχολικό σας περιβάλλον. Κατά τήν διάρκεια αὐτῆς τῆς νέας χρονιᾶς, μέ τήν βοήθεια τῶν δασκάλων σας, θά ἀποκτήσετε νέες πολύ χρήσιμες γνώσεις καί θά βάλετε τά θεμέλια, μέ τήν βοήθεια τῆς ἐπιστήμης τῆς παιδαγωγικῆς, γιά τό κτίσιμο μιᾶς συγκροτημένης προσωπικότητας. Μαζί ὅμως μέ τίς γνώσεις πού θά ἀποκτήσετε μέσα ἀπό τήν διδασκαλία τῶν μαθημάτων, θά σᾶς δοθεῖ ἡ εὐκαιρία νά καλλιεργήσετε τίς ἀρετές καί τά χαρίσματά σας, πού εἶναι πραγματικά στολίδια γιά τόν ἄνθρωπο, νά χαρεῖτε τήν ὀμορφιά τοῦ παι­χνιδιοῦ, νά δημιουργήσετε φίλους μέσα ἀπό τόν κύκλο τῶν συμμαθητῶν σας, νά ἀναπτύξετε τίς δεξιότητες τῆς συλλογικότητος, τῆς συνεργασίας, τῆς κοινωνικοποιήσεως. Καθώς ζῆτε τήν ὀμορφότερη περίοδο τῆς ζωῆς σας, αὐτήν δηλαδή τῆς παιδικῆς ἡλικίας, ἀξιοποιήστε την δημιουργικά μέ τήν καθοδήγηση τῶν γονιῶν σας καί τῶν καλῶν δασκάλων σας. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὁ φίλος τῆς νεότητος, εὔχομαι νά σᾶς ἁγιάζει καί νά σᾶς προστατεύει.

Εἴθε ἡ νέα χρονιὰ νὰ εἶναι χαρούμενη, εὐλογη­μένη, καρποφόρα, μέ ὑγεία καί πρόοδο. Καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά. Ὁ Θεὸς μαζί σας.

Μέ ἐγκάρδιες πατρικές εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Μ Η Ν Υ Μ Α
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι τό πλέον σταθερό καί ἀσφαλές θεμέλιο στή ζωή μας, ξεκινᾶ σήμερα ἡ καινούρια σχολική χρονιά καί συγ­χρόνως ὁ προσωπικός σας ἀγῶνας, γιά τήν ἀπόκτηση τῶν γνώσεων καί τήν δημιουργία μιᾶς συγκροτημένης προσωπικότητας. Ἐργασθεῖτε μέ ὑπευθυνότητα ὥστε νά δημιουργήσετε γιά τό μέλλον σας εὐνοϊκές προϋποθέσεις. Ἡ ἐργώδης αὐτή πορεία συνοδεύεται βεβαίως ἀπό κόπο, ἀλλά παράλληλα καί ἀπό χαρά καί ἐνθουσιασμό. Ἀξίζει νά θυμᾶστε ὅτι τίποτα σ’ αὐτή τήν ζωή, πού νά ἀξίζει πραγματικά, δέν κατορθώνεται χωρίς κόπο. Ἀπαιτεῖται λοιπόν ὅραμα, πίστη, ἀγώνας, πρόγραμμα, ὑπομονή καί ἐπι­μονή, γιά νά ὑπάρξουν θετικά ἀποτελέσματα.

Στόν ὡραῖο αὐτό ἀγῶνα σας ἡ ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, ὡς στοργική πνευματική σας μητέρα, εἶναι δίπλα σας, μαζί μέ τούς γονεῖς σας καί τούς δασκάλους σας. Στήν Ἐκκλησία, ὡς θεανθρώπινη κοινωνία πίστεως καί ἀγάπης, θά βρεῖτε τήν ἀποδοχή, τήν κατανόηση, τό ἀληθι­νό νόημα τῆς ζωῆς, τήν εὐλογία καί τήν συμπαράσταση στόν καλό σας ἀγῶνα. Ἀγαπῆστε τόν Χριστό καί σ’ Ἐκεῖνον θά βρεῖτε τήν ἀλήθεια, τήν ἀγάπη, τήν ζωή, τήν αὐθεντικότητα, τήν ἀσφάλεια. Ποτέ μήν ξεχνᾶτε, παιδιά μου, ὅτι ἡ μονομερής γνώση χωρίς πνευματικό καί ἀξιακό ὑπόβαθρο δέν ἀρκεῖ γιά νά μᾶς κάνει εὐτυχισμέ­νους. Ὁ Χριστός εἶναι Ἐκεῖνος πού ὀμορφαίνει καί νοημα­τοδοτεῖ πραγματικά τήν ζωή μας, Ἐκεῖνος γεμίζει μέ χαρά, ἀγάπη, νόημα καί φῶς τήν ὕπαρξή μας.

Σέ αὐτόν τόν ὑψηλό ἀγῶνα σας, σᾶς συνοδεύω, ὡς πνευματικός σας πατέρας μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη καί προσεύχομαι στόν Κύριό μας νά σᾶς ἐνδυναμώνει, νά σᾶς σκεπάζει, νά σᾶς φωτίζει καί νά σᾶς ἀξιώνει νά ἀπολαμβάνετε τούς καρπούς τῶν ἀγώνων σας. Καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά μέ ὑγεία καί πρόοδο.

Μέ ἐγκάρδιες πατρικές εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Δελτία Τύπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο φως πεντάκλιτη περικαλλής πρωτοχριστιανική
βασιλική ως και μία τρίκλιτη όμοια στην Τερπνή Σερρών

03-10-2023

Το αρχαιολογικό χώρο στη θέση «Παλαιόκαστρο» Τερπνής Νιγρί­τας επισκέφθηκε σήμερα ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος, όπου πραγματοποιείται συστηματική αρχαιολογική έρευνα από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών υπό την ευθύνη της Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών κ. Δημητρίας Μαλαμίδου, σε συνεργασία με τη Γαλλική Σχολή Αθηνών, υπό την διεύθυνση της κ. Laurianne Martinez-Sève.

Η θέση «Παλαιόκαστρο» ταυτίζεται με μία από τις αρχαίες πόλεις της κάτω κοιλάδας του Στρυμόνα, που είναι γνωστές από τις αρχαίες ιστορικές πηγές, με μακρά διάρκεια ζωής από το τέλος τον 6ο αιώνα π.Χ. έως τον 6ο αιώνα μ.Χ. Η μέχρι τώρα αρχαιολογική έρευνα έχει φέρει στο φως επιγραφή η οποία επιβεβαιώνει ότι στα ρωμαϊκά αυτοκρατορικά χρόνια ο οικισμός αυτός είχε καθεστώς πόλεως. Οι ανασκαφές στο λόφο αποκάλυψαν οικοδομικές φάσεις των ελληνιστικών χρόνων, τμήμα της οχύρωσης, ρωμαϊκή βασιλική (δημόσιο κτίριο) η οικοδόμηση της οποίας έγινε με τη συνδρομή της Ιουλίας, από κληροδότημα του συζύγου της Φιλίππου υπό την επιμέλεια του Πόπλιου Αιλίου Κλαρανού Αλεξάνδρου, συγκρότημα θερμών, εργαστηριακό χώρο με πατητήρια για κρασί των ρωμαϊκών χρόνων, δύο σημαντικές χριστιανικές εκκλησίες στον τύπο της πεντάκλιτης και τρίκλιτης βασιλικής, που ήταν σε χρήση μέχρι και τον 6ο μ.Χ. αιώνα, καθώς και άλλα πολύ ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά ευρήματα.

Ο Σεβ. περιηγήθηκε στον χώρο των ανασκαφών από την κ. Μαλαμίδου και τον κ. Ευθ. Ρίζο, επιστήμονα αρχαιολόγο, που εξηγούσαν καταλεπτώς τις φάσεις των ανασκαφών, την μεγάλη σπουδαιότητα των ανασκαφικών ευρημάτων, ως και την μεγάλη αξία της ανευρέσεως των δύο χριστιανικών βασιλικών του τέλους του 5ου μ.Χ. και των αρχών του 6ου μ.Χ. αιώνος, που καταδεικνύουν την πρώιμη παρουσία χριστιανικών κοινοτήτων και μάλιστα ακμαζουσών στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που πιστοποιείται από το μέγεθος των δύο χριστιανικών βασιλικών και το κάλλος τους.

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης της Εκκλησίας των Σερρών και Νιγρίτης μαζί με τον κ. Αθαν. Μασλαρινό, Δήμαρχο Βισαλτίας, αφού ευχαρίστησαν θερμώς την κ. Μαλαμίδου και τους συνεργάτες της για την τόσο διαφωτιστική ξενάγηση, εξέφρασαν την μεγάλη τους ικανοποίηση και χαρά για την πρόοδο των εργασιών, που ασφαλώς θα φέρουν στο φως σημαντικότατα ευρήματα από την κλασσική αρχαιότητα, την ελληνιστική, ρωμαϊκή και την πρωτοχριστιανική εποχή.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σερρών Θεολόγος: «Μαξίμειο Ίδρυμα:
Ακτινοβόλος φάρος πνεύματος και πολιτισμού»

02-10-2023

Την ακολουθία του αγιασμού, με την ευκαιρία και της εφετεινής ενάρξεως των μαθημάτων των Σχολών του Μαξιμείου Ιδρύματος, ετέλεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος, τήν Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023, στις 7:00 το απόγευμα, στον χώρο της εκκλησιαστικής βιβλιοθήκης «Μυριόβιβλος».

Το Μαξίμειο Πνευματικό Κέντρο της Εκκλησίας των Σερρών, που εφέτος συμπληρώνει 25 χρόνια συνεχούς και καρποφόρου λειτουργίας, εγκαινιάσθηκε από τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρό Χριστόδουλο, το Νοέμβριο του 1998 και απετέλεσε καρπό της αγάπης, της ανύστακτης ποιμαντικής μερίμνης και της προσωπικής φιλοτιμίας του αειμνήστου Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κυρού Μαξίμου, του οποίου και το όνομα φέρει. Το εκκλησιαστικό αυτό καθίδρυμα συνιστά μία δημιουργική πνευματική κυψέλη, όπου υπηρετούνται και διδάσκονται οι εκκλησιαστικές τέχνες και ο πολιτισμός, δηλαδή η πατροπαράδοτη βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, η παραδοσιακή δημοτική και έντεχνη κοσμική μουσική, η αγιογραφία κ.λπ..

Παράλληλα στον ίδιο φιλόξενο χώρο, με τους δύο επιπλέον ορόφους, που προσετέθησαν το 2009, στεγάζονται και άλλες πνευματικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες της Εκκλησίας των Σερρών, όπως λ.χ. η πολυθεματική Βιβλιοθήκη «Μυριόβιβλος» με 35.000 βιβλία, οι συνάξεις της Σχολής γονέων, τα μαθήματα σπουδής στους αρχαίους κλασσικούς συγγραφείς, το ιατρείο και το φαρμακείο κοινωνικής αντίληψης, η παιδική ορχήστρα – χορωδία, η χορωδία νέων, η παραδοσιακή χορωδία, ο Σύλλογος τριτέκνων Σερρών, η Σχολή παραδοσιακών χορών και οργάνων, το τμήμα προετοιμασίας για εισαγωγή στα μουσικά σχολεία κ.λπ..

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης της των Σερρών και Νιγρίτης Εκκλησίας κ. Θεολόγος, προ της απολύσεως της ιεράς ακολουθίας του αγιασμού, ευχήθηκε πλούσια καρποφορία στις δραστηριότητες του Μαξιμείου Πνευματικού Κέντρου για το νέο ιεραποστολικό έτος, επικαλούμενος σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, τους διδασκάλους και διδασκόμενους, το διοικητικὸ και λοιπό προσωπικό, δαψιλή την χάρη και την ευλογία του αγίου Θεού.

Στον αγιασμό παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών κ. Π. Σπυρόπουλος, ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σερρών κ. Β. Κατιρτζόγλου, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερρών κ. Αθ. Μαλλιαράς, ο πρ. Δήμαρχος Σερραίων κ. Ιωάνν. Μωϋσιάδης, η Περιφερειακή Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας και Αρχαιολόγος κ. Αικ. Περιστέρη, Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι και πλήθος κόσμου.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σερρών Θεολόγος: «Τα σύγχρονα είδωλα
σκλαβώνουν και αποιεροποιούν τον άνθρωπο»

01-10-2023

Στον ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου Τερπνής ιερούργησε, τήν Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος, ο οποίος προ της απολύσεως της θ. Μυσταγωγίας, εμπνεόμενος από την σημερινή Ευαγγελική περικοπή: «Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως» (Λκ στ’ 31-36), εκήρυξε τον θ. λόγο υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων και τα εξής:

«Σήμερα ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός μέσα από την θεόπνευστη γραφίδα του Ευαγγελιστού Λουκά μας παρέδωσε τον χρυσό κανόνα της ανθρωπίνης συμπεριφοράς διά των λόγων Του: ‘’Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως’’. Εάν αποφασίσουμε να ακολουθήσουμε αταλάντευτα και με πιστότητα την σωτήριο αυτή εντολή τότε η ζωή μας θα μεταμορφωθεί με την χάρη του Θεού σε πραγματικό Παράδεισο, σε μία κοινωνία όπου θα βασιλεύει η αγάπη, η δικαιοσύνη, η αλήθεια, το φως, η ειλικρίνεια, η χαρά και η αγάπη στις σχέσεις των ανθρώπων.

Δυστυχώς, όμως, οι άνθρωποι αναζητούν υποκατάστατα αυτής της χαράς, μέσα από μία ζωή χωρίς φως, αξίες, αρετές, ιδανικά και αγάπη. Θέλοντας να καλύψουν τα υπαρξιακά τους κενά, επιλέγουν αδιέξοδους δρόμους, έναν βίο αβίωτο, κατρακυλώντας σε έναν πνευματικό κατήφορο χωρίς τέρμα.

Όμως, η απροθυμία της κοινωνίας μας να υιοθετήσει και να ακολουθήσει τα σωτήρια διδάγματα του Κυρίου μας που ακεραιώνουν και φωτίζουν τον άνθρωπο, ως θείο πλάσμα και «θεόν κεκελευσμένον» είναι ξεκάθαρα και αποκλειστικά αποτέλεσμα της προσωπικής μας οικτρής και προκλητικής αποτυχίας, του σκοταδιού που εξακολουθούμε να φέρουμε από επιλογή μέσα μας και το οποίο βολεύει τα σκοτεινά έργα μας.

Ο Σωτήρας Χριστός έρχεται να αναστήσει τον κόσμο μέσα από αυτό το ηθικό και πνευματικό τέλμα. Ο Κύριός μας φανερώνεται ως η μοναδική Οδός σωτηρίας, μέσα από την οποία ο άνθρωπος αγιάζεται, πραγματώνεται ως υιός Θεού, ιεροποιείται και ωραιοποιείται. Ως παντοδύναμος Θεός, αυτοζωή, ειρήνη και αγάπη, καλεί εμάς, τα παιδιά Του, να εγκαταλείψουμε τις αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, να παύσουμε να λατρεύουμε τα σύγχρονα είδωλα τα οποία αποστερούν από τον άνθρωπο την πληρότητα, την χαρά, την σωτηρία, την θέα του προσώπου του Θεού.

Ας ακούσουμε και ας ακολουθήσουμε με πιστότητα, λοιπόν, την φιλάνθρωπη και θεραπευτική φωνή του Χριστού, την φωνή της αληθείας, έτσι ώστε διά της μετανοίας να ελκύσουμε την χάρη του Θεού και να βασιλεύσει στην ζωή μας η ειρήνη, η χαρά, η αγάπη και η δικαιοσύνη Του».

Τέλος, ο Σεβασμιώτατος, απένειμε το οφίκκιο του Οικονόμου στον εφημέριο του ιερού Ναού Αγ. Δημητρίου Τερπνής, π. Δημήτριο Μεργιανιώτη και επαίνεσε το κατά πάντα φιλότιμο, καρποφόρο και ευλογημένο εκκλησιαστικό του έργο που επιτελεί για την πνευματική οικοδομή των ενοριτών του αλλά και τον ευπρεπισμό του ως είρηται ιστορικού ιερού Ναού, που ανηγέρθη τον 17ο αιώνα, με φόβο Θεού, φιλότιμο, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, μετά των λαϊκών συνεργατών του.

Στις 6:00 το απόγευμα στην αίθουσα ομιλιών του ιερού Μητροπολιτικού Ναού Παμμ. Ταξιαρχών Σερρών πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός και η σύναξη των στελεχών – συνεργατών του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Σερραϊκής Εκκλησίας «Ράδιο Κιβωτός» στην οποία ο Σεβασμιώτατος, αφού ευχαρίστησε θερμώς τους εκλεκτούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τους λοιπούς συνεργάτες για την σπουδαία προσφορά τους στον πολύτιμο αυτό τομέα της ποιμαντικής διακονίας της Εκκλησίας των Σερρών, επανέλαβε τις γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν και να χαρακτηρίζουν την ραδιοφωνική αυτή διακονία της Εκκλησίας μας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ορθόδοξη Πνευματικότητα

Σταυρός, «η ωραιότης της Εκκλησίας»

Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού συνδέεται στενότατα με την ιστορία του Έθνους μας και της Εκκλησίας μας. Ωστόσο οι άγιοι Πατέρες, που όρισαν τούτη τη γιορτή, προβάλλοντας στα μάτια μας τον ζωηφόρο Σταυρό, μας υπενθυμίζουν πως αυτός είναι το ιερότατο κειμήλιο της κοσμοσωτήριας νίκης του Κυρίου μας κατά του θανάτου. Έτσι το προφητόφθεγκτο ξύλο, του οποίου οι Προφήτες συνέλαβαν τη δόξα αιώνες πριν, στημένο στους ναούς μας, μας υπενθυμίζει τον θρίαμβο του Εσταυρωμένου.

Αλλά δεν θα σταθώ σ’ αυτό τον θρίαμβο. Καθώς βλέπω τον Σταυρό υψωμένο αναρωτιέμαι: Γιατί να ‘ναι ο Σταυρός «ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας»; Πώς ένα όργανο επαίσχυντης τιμωρίας, ένα όργανο τόσο ατιμωτικού θανάτου, πήρε τέτοια θέση στην Εκκλησία μας, ώστε ν’ αποτελεί όχι μόνο τιμή, ευλογία, δόξα, σύμβολο θριάμβου, αλλά και μια παρουσία έκτακτης ομορφιάς, που ωραΐζει αιώνες τώρα τους ναούς μας και ολόκληρη την Εκκλησία;

Ο Σταυρός είναι «ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας» γιατί μας φωνάζει, πως ό,τι γίνεται με τη θυσία, η οποία προσφέρεται από αγάπη για την δόξα του Θεού, από αγάπη για τη δόξα της Εκκλησίας , είναι αφάνταστα ωραίο. Ο Σταυρός δεν είναι μόνο «ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας» γιατί βάστασε τον Άγιο των αγίων, τον «κάλλει ὡραῖον» από όλους τους ανθρώπους· γιατί έγινε το άρμα του Ηλίου της Δικαιοσύνης, που ανεβασμένος σ’ αυτόν περιέδραμε ως παντοδύναμος τη γη, την άβυσσο, τον ουρανό, σκορπίζοντας μυστική χαρά στον άνθρωπο. Είναι «ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας», γιατί μ’ αυτόν ως όπλο έλαμψαν στο στερέωμα οι Μάρτυρες, οι όσιοι, οι άγιοι. Έγινε αυτός «το εὐμενέστατον σθένος» όχι μόνο των ώριμων, αλλά και των νέων, των εφήβων, των παιδιών, των νεαρών παρθένων, που αθλούσαν στα αμφιθέατρα ή στους τροχούς ή τηγανίζονταν στα τήγανα των δημίων. Όχι μόνον οι ώριμοι, αλλά κι οι νέοι κι οι νέες καρφωμένοι σ’ αυτόν ή κρατώντας τον στον ώμο ή γονατισμένοι μπροστά του ή αγκαλιάζοντάς τον και ζητώντας τη χάρη του έλαμπαν από θεία χαρά και ουράνια δύναμη. Περιλάμπονταν με υπεργήινη δόξα και αγγελική ωραιότητα. Μέσα στο σύγκραμα του πόνου και της μυστικής χαράς τους γίνονταν φωτόμορφοι τόσο, ώστε όσοι τους έβλεπαν έμεναν εκστατικοί!

Να γιατί σ’ έναν κόσμο που όλα αλλάζουν, όλα γερνούν, όλα μαραίνονται, φυλλορροούν και πέφτουν, ο Σταυρός δεν μένει μόνο πάντα όρθιος, αλλά αποτελεί και την ωραιότητα της Εκκλησίας μας. Είναι να μην τον υψώνει η Εκκλησία μας μέσα σε βασιλικούς κι άλλοτε μέσα σε λουλούδια; Κι εμείς πιστά τέκνα της, στολιζόμαστε και καταλαμπρυνόμαστε από τη φωτοπάροχη αίγλη του ζωοδώρητου τούτου ξύλου, που φωτίζει όλο τον κόσμο. Και καθώς τον προσκυνούμε ταπεινά με συντριβή, πίστη κι ευγνωμοσύνη ακούμε τη μυστική φωνή που μας λέει: Κοιτάξτε την πύλη της αιωνιότητας. Θα την περάσετε, αν ζήσετε εδώ μια ζωή θυσίας και σταυρού.

Στις γιορτές της Ορθοδοξίας, Ν. Π. Βασιλειάδη

Λόγος εἰς τήν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ

Λόγος εἰς τήν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ Αγίου Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου Ἑορτάζομε τήν πανήγυρι τοῦ Σταυροῦ, καί ὅλο τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας καταφωτίζεται. Ἑορτάζομε τήν πανήγυρι τοῦ Σταυροῦ, καί ὅλη ἡ οἰκουμένη φωταγωγεῖται καί γεμίζει μέ ἀκτῖνες θεϊκῆς χαρᾶς. Ἑορτάζομε τήν πανήγυρι τοῦ Σταυροῦ, διά τοῦ ὁποίου τό σκοτάδι (τῆς ἁμαρτίας) ἐδιώχθη, καί ἦλθε τό φῶς…

Λόγος εἰς τήν ὕψωσιν τοῦ τιμίου Σταυροῦ καί εἰς τήν Ἁγίαν Ἀνάστασιν

Λόγος εἰς τήν ὕψωσιν τοῦ τιμίου Σταυροῦ καί εἰς τήν Ἁγίαν Ἀνάστασιν Άγιος Σωφρόνιος, Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων Σταυρού πανήγυρης και ποίος να μην σκιρτήσει; Αναστάσεως διακήρυξις και ποίος χαρούμενα να μην γελάση; Ναι, ανασκίρτησις δια τον Σταυρόν: Διότι όταν αυτός ενεπήχθη εις τον τόπον του Κρανίου έχοντας καρφωμένο επάνω του τον Δεσπότην της κτίσεως, Εσχισε το εις βάρος μας χρεωστικόν έγγραφον,…

Εἰς τήν ῞Υψωσιν τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ

Εἰς τήν ῞Υψωσιν τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ Φιλοθέου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως α´ ᾿Επειδή ἀπεκόπημεν ἀπό τήν πρώτη καί θεία καί μακαρία ζωή λόγῳ τῆς παραβάσεως τοῦ προπάτορος, καί μακρυνθέντες ἀπό τόν Θεόν, ἐγίναμε ἐξόριστοι τοῦ Παραδείσου, καί ξεπέσαμε εἰς μία πολύ ἁμαρτωλή ζωή, καί κατεκρίθημεν εἰς τό νά ἀποθάνωμε, καί κατατεμαχισθήκαμε σέ ἀναρίθμητες γνῶμες, καί πλάνες καί ἀσέβειες, ὡς δοῦλοι…

Πατερικόν Λειμωνάριον

Πατερικό Θησαύρισμα

Ἅγιος Ἀντώνιος ὁ Μέγας

Οἱ ἄνθρωποι καταχρηστικά λέγονται λογικοί. Δεν εἶναι λογικοὶ ὅσοι ἔμαθαν ἀπλῶς τὰ λόγια καὶ τὰ βιβλία τῶν ἀρχαίων σοφῶν, ἀλλ’ ὅσοι ἔχουν τὴ λογικὴ ψυχὴ καὶ μποροῦν νὰ διακρίνουν ποιὸ εἶναι τὸ καλὸ καἰ ποιὸ τὸ κακό καὶ ἀποφεύγουν τὰ πονηρὰ καὶ βλαβερὰ στὴν ψυχή, τὰ δὲ ἀγαθὰ καὶ ψυχωφελῆ, τὰ ἀποκτοῦν πρόθυμα μὲ τὴ μελέτη καὶ τὰ ἐφαρμόζουν μὲ πολλὴ εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεό. Αὐτοὶ μόνοι πρέπει νὰ λέγονται ἀληθινὰ λογικοὶ ἄνθρωποι.

Ἰουστῖνος Πόποβιτς

Ἡ αἰωνιότητα εἶναι φρικιαστικὴ δίχως Θεάνθρωπο, γιατὶ καὶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι φοβερὸς δίχως τὸν Θεάνθρωπο. Καθετὶ τὸ ἀνθρώπινο, μονάχα στὸν Θεάνθρωπο ἔχει τὴν τελικὴ καὶ λογικὴ του ἑρμηνεία. Δίχως τὸν θαυμαστὸ Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὅλα τὰ ἀνθρώπινα μεταβάλλονται ἀναπόφευκτα σὲ χάος, σὲ φρίκη, σὲ θάνατο, σὲ κόλαση: ἡ φρόνηση σὲ ἀφροσύνη, ἡ αἴσθηση σὲ ἀπόγνωση, ἡ ἐπιθυμία σὲ αὐτοδιάσπαση μέσα ἀπὸ τὴν αὐτοθέωση ἤ τὴν αὐτοεξουθένωση.

Ἀλφαβητάριον παραινέσεων

Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

• Ἀρχὴν νόμιζε τῶν ὅλων εἶναι Θεόν.
• Βέβαιον οὐδὲν ἐν βίῳ δόκει πέλειν.
• Γονεῖς τιμῶν μάλιστα Θεὸν φοβοῦ.
• ∆ίδασκε σαυτὸν μὴ λαλεῖν ἃ μὴ θέμις.
• Ἔργοις δ’ ἀρέσκειν σπεῦδε καὶ λόγοις Θεῷ.
• Ζωὴν πόθησον τὴν ἔχουσαν μὴ τέλος.
• Ἡττῶν σεαυτὸν τοῖς φίλοις νικῶν ἔσῃ.
• Θνητὸς δ’ ὑπάρχων μηδόλως μέγα φρόνει.
• Ἰχνηλάτει μὲν τῶν σοφῶν ἀεὶ θύρας.
• Καὶ νοῦν δὲ καλλώπιζε τῆς μορφῆς πλέον.
• Λόγῳ Θεοῦ ἄνοιγε σόν, τέκνον, στόμα.
• Μνήμης δὲ αὐτοῦ μηδαμῶς λάθῃ ποτέ.
• Νήφων προςεύχου τῷ Θεῷ καθ’ ἡμέραν.
• Ξένους ξένιζε, μὴ ξένος γένῃ Θεοῦ.
• Ὁρμὰς χαλίνου τῶν παθῶν ψυχοφθόρους.
• Πέδαις τὸ σῶμα ἀσφαλίζου σωφρόνως.
• Ῥάβδον σεαυτῷ τὴν συνείδησιν φέρε.
• Σαφῶς σχόλαζε ἐν Γραφαῖς ταῖς ἐν θέοις.
• Τὰς τῶν πενήτων ψυχαγώγησον λύπας.
• Ὑπὲρ σεαυτὸν τοὺς πέλας καλῶς θέλε.
• Φίλους ἔχειν σπούδαζε, ἢ πλοῦτον πολύν.
• Χρυσοῦ γὰρ αὐτοὶ εὐκλεέστεροι λίαν.
• Ψεῦδος μίσησον, τὴν δ’ ἀλήθειαν φίλει.
• Ὦ παῖ, φυλάσσων ταῦτα σώζῃ ἐνθέως.

Φωτοθήκη

Η Ορθόδοξος Φωτογραφική Συλλογή της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης περιλαμβάνει πληθώρα ψηφιακών εικόνων, στις οποίες αποτυπώνεται η πολυποίκιλη δραστηριότητα και σημαντικά γεγονότα της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Πατριαρχική επίσκεψις στην Εκκλησία των Σερρών (17-21 Απριλίου 2015)

Επίσκεψη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β΄ στην Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης (7-9 Μαΐου 2016)

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης (7-11-2016)

Βιντεοθήκη

Η ορθόδοξος βιντεοθήκη της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης περιλαμβάνει μία ψηφιακή συλλογή από βίντεο, η οποία προσφέρεται για περιήγηση και ενημέρωση σχετικά με την Ορθόδοξη πίστη και τις δραστηριότητες της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
1ο και 2ο μέρος
(Διάρκεια: 61′ – 67′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
3ο, 4ο και 5ο μέρος
(Διάρκεια: 57′ – 54′ – 60′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
6ο, 7ο και 8ο μέρος
(Διάρκεια: 57′ – 50′ – 59′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
9ο μέρος
(Διάρκεια: 67′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
10ο μέρος
(Διάρκεια: 120′) (ΒΙΝΤΕΟ)

Συναξάρι της Ημέρας

Ὀρθόδοξος Συναξαριστής - Τρίτη 03 Οκτωβρίου 2023
Σήμερα τιμοῦνται οἱ Ἅγιοι:

Ὁ Ἅγιος Διονύσιος Ἱερομάρτυρας, ὁ Ἀρεοπαγίτης

Ἦταν διάσημος ἀθηναῖος, φιλοσοφικότατος νοῦς καὶ μέλος τοῦ ἀνωτάτου δικαστηρίου. Προσῆλθε στὸ χριστιανισμὸ τὸν πρῶτο αἰῶνα, διὰ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (Πράξ. ιζ´ 34). Μαρτύρησε στὰ χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Δομετιανοῦ (81-96 μ.Χ.). Στὸ Διονύσιο ἀποδίδονται καὶ ἀρκετὰ θεολογικὰ συγγράμματα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα παραθέτουμε σὲ μετάφραση ὁρισμένα λόγια του, σχετικὰ μὲ τὴν Ἁγιότητα, τὴν Βασιλεία καὶ τὴν Κυριότητα τοῦ Θεοῦ: « Ἁγιότητα, λοιπόν, εἶναι κατὰ τὴν γνώμη μας ἡ καθαρότητα ἡ ἀσημάδευτη ἀπὸ ὁποιοδήποτε μίασμα, ἡ πλήρης καὶ ὁλότελα ἄσπιλη. Βασιλεία εἶναι ἡ τακτοποίηση κάθε ὁρίου, κάθε τάξης, κανονισμοῦ, κατάστασης. Κυριότητα δὲν εἶναι μόνο ἡ ὑπεροχὴ πάνω στοὺς χειρότερους, ἀλλὰ καὶ ἡ συνολικὴ τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν καὶ πλήρης ὁλοκτησία, καθὼς καὶ ἡ ἀληθινὴ καὶ ἀμετάβλητη βεβαιότητα. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἡ κυριότητα ἐτυμολογεῖται ἀπὸ τὸ «κῦρος» καὶ τὸ «κύριο» καὶ τὸ «κυριεύον». Θεότητα εἶναι ἡ πρόνοια ποὺ θεᾶται τὰ πάντα καὶ μὲ τέλεια ἀγαθότητα «περιθέει» (περιέχει) καὶ συνέχει τὰ πάντα, τὰ γεμίζει μὲ τὸν ἑαυτό της καὶ ὑπερέχει ἀπὸ ὅλα ὅσα ἀπολαμβάνουν τὰ δῶρα τῆς προνοίας της». (Περισσότερες καὶ πιὸ συγκεκριμένες ἱστορικὲς πληροφορίες γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου δὲν ἔχουμε πλὴν αὐτῶν τῶν λίγων ποὺ προαναφέραμε. Τὰ ὑπόλοιπα ποὺ ἀναφέρουν ὁρισμένοι Συναξαριστὲς ἀνήκουν στὰ πλαίσια τῆς παραδόσεως καὶ μόνο).

Οἱ Ἅγιοι Ρούστικος καὶ Ἐλευθέριος

Οἱ Ἅγιοι αὐτοὶ ὑπῆρξαν μαθητὲς τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου. Ὁ μὲν πρῶτος ἦταν ἱερέας, ὁ δὲ δεύτερος διάκονος. Ἴσως μάλιστα νὰ ἦταν καὶ Ἀθηναῖοι. Μαρτύρησαν διὰ ξίφους μαζὶ μὲ τὸν Ἅγιο Διονύσιο, κατὰ τὸν ἐπὶ Δομετιανοῦ διωγμὸ (81-96).

Ὁ Ἅγιος Θεόκτιστος

Μαρτύρησε διὰ ξίφους.

Ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἱερομάρτυρας καὶ οἱ μαρτυρήσαντες μαζὶ μ᾿ αὐτὸν 8 Μάρτυρες (Φαῦστος, Γάιος, Πέτρος, Παῦλος, Εὐσέβιος, Χαιρήμων καὶ ἄλλοι δυὸ μάρτυρες)

Ἐδῶ πρόκειται γιὰ τὸν Διονύσιο ἐπίσκοπο Ἀλεξανδρείας, ποὺ μαρτύρησε ὅταν αὐτοκράτορας ἦταν ὁ Οὐαλεριανὸς (254). Ὁ ἔπαρχος Αἰμιλιανὸς μάταια προσπάθησε νὰ τὸν ἀποσπάσει ἀπὸ τὴν χριστιανικὴ πίστη μὲ ὑποσχέσεις, ἀπειλὲς καὶ τιμωρίες. Ὁ Διονύσιος ἦταν δοκιμασμένος ἀθλητὴς τοῦ Χριστοῦ, ἀκόμα ἀπὸ τὸν διωγμὸ ἐπὶ Δεκίου. Μαζί του μάζεψε καὶ ὀκτὼ μαθητές του, κατὰ πάντα ἄξιους τοῦ διδασκάλου στὴ ζέση τῆς εὐσέβειας καὶ στὴ στερεότητα τῆς πίστης. Ὅλους, δέσμιους τοὺς ἔκλεισαν σ᾿ ἕνα στενὸ χῶρο, ὅπου τοὺς βασάνισαν σκληρὰ καὶ ἔτσι παρέδωσαν τὶς ἁγίες τους ψυχὲς στὸ Θεό. Τὰ ὀνόματα τῶν ἕξι ἀπὸ τοὺς ὀκτὼ μαθητὲς τοῦ Διονυσίου ἦταν, Φαῦστος, Γάιος, Πέτρος, Παῦλος, Εὐσέβιος καὶ Χαιρήμων. (Ἡ μνήμη τῶν δυὸ τελευταίων μαζὶ μ᾿ αὐτὴ τοῦ Φαύστου καὶ Γάιου, ἐπαναλαμβάνεται καὶ τὴν 4η Ὀκτωβρίου).

Ὁ Ἅγιος Ἄδαυκτος

Ἡ μνήμη του συναντᾶται στὸ «Μικρὸν Εὐχολόγιον ἢ Ἁγιασματάριον» ἔκδοση Ἀποστολικῆς Διακονίας 1959, χωρὶς ἄλλες πληροφορίες. Πουθενὰ ἀλλοῦ δὲν ἀναφέρεται ἡ μνήμη του. Ἴσως νὰ εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ πάνω ὀκτὼ μαθητὲς τοῦ ἁγίου Διονυσίου, ποὺ μαρτύρησαν μαζί του. Ἴσως ὅμως, νὰ εἶναι περιττὴ ἐπανάληψη τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου Αὐδάκτου, ποὺ ἀναφέρεται στὶς 4 Ὀκτωβρίου, μαζὶ μ᾿ αὐτὴν τῆς κόρης του Καλλισθένης.

Ὁ Ἅγιος Θεαγένης ἢ Θεογένης

Μαρτύρησε διὰ πυρός.

Ὁ Ἅγιος Θεότεκνος

Μαρτύρησε διὰ λιθοβολισμοῦ.

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Χοζεβίτης, ἐπίσκοπος Καισαρείας

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης στὴν ἀρχὴ εἶχε πέσει στὴν πλάνη τῶν μονοφυσιτῶν. Ὅταν δηλαδὴ ἐπὶ βασιλίσσης Πουλχερίας ἡ Δ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος στὴ Χαλκηδόνα καταδίκασε τὶς αἱρετικὲς δοξασίες τοῦ Εὐτυχοῦς, ὁ Ἰωάννης δὲν θέλησε νὰ δεχτεῖ τὴν δογματικὴ ἑρμηνεία καὶ ἀπόφαση τῆς συνόδου αὐτῆς. Ἀλλὰ τὸ ἐσωτερικὸ τῆς ψυχῆς τοῦ Ἰωάννη δὲν εἶχε ἐγωιστικὰ ἐλατήρια, ἦταν δεκτικό, διότι οἱ πλούσιοι καὶ εὐσεβεῖς γονεῖς του, στὴ Θήβα τῆς Αἰγύπτου, τὸν ἀνέθρεψαν μὲ τὴν ἀνάλογη χριστιανικὴ παιδεία. Ἔτσι ὁ Θεὸς εὐλόγησε νὰ ἀπαλλαχτεῖ ἀπὸ τὴν πλάνη του ὡς ἑξῆς. Κάποτε πῆγε στὴν Ἱερουσαλήμ, γιὰ νὰ προσκυνήσει τὸν τάφο τοῦ Κυρίου καὶ νὰ δεχτεῖ ἐκεῖ τὴν θεία κοινωνία. Πρὶν φτάσει ἡ ἡμέρα ἐκείνη, ὀρθόδοξοι κληρικοί, φρόντισαν νὰ τὸν διαφωτίσουν καὶ νὰ τὸν ἀπαλλάξουν ἀπὸ τὴν πλάνη του. Ἀλλὰ καὶ πάλι ὁ Ἰωάννης βρισκόταν σὲ ἀμφιταλάντευση. Τὴν παραμονὴ λοιπὸν τῆς ἡμέρας ποὺ θὰ κοινωνοῦσε, ἄκουσε στ᾿ ὄνειρό του φωνή, ποὺ τοῦ ἔλεγε ὅτι εἶναι ἀνάξιοι νὰ κοινωνοῦν ὅσοι χωρίζονται ἀπὸ τὴν ἀλήθεια τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησίας. Τότε ὁ Ἰωάννης πείστηκε ὁριστικά. Ὅταν ἐπέστρεψε στὴν Αἴγυπτο, μόνασε στὸν τόπο Χοζεβᾶ. Μάλιστα, τόσο πολὺ ἀνέπτυξε τὶς ἀρετὲς τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ ὁ Θεὸς τὸν ἀξίωσε νὰ θεραπεύει δαιμονισμένους μὲ τὴν προσευχή του. Κατόπιν τὸν ἔκαναν ἐπίσκοπο Καισαρείας, ἀλλ᾿ αὐτὸς ἐπέστρεψε στὸ ἀσκητήριό του, ὅπου καὶ πέθανε εὐεργετῶντας ἀναρίθμητες ψυχὲς μὲ τὴν ὀρθόδοξη διδασκαλία του.

Ημερολόγιο 2023

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

Τοπικό Αγιολόγιο

Τοπικοί άγιοι στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης είναι ο Ιερομάρτυς Άγιος Νικήτας ο νέος, ο Άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης ο Σερραίος, οι εν Μεγάροις Άγιοι Τέσσαρες Μάρτυρες, ο Άγιος Νεομάρτυς Βενέδικτος ο εξ Εζεβών, ο Όσιος Ιωάννης κτίτορας της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κάλλιστος Α'

Ιεροί Ναοί

Στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης υπάγονται 114 Ενοριακοί Ναοί, που κατανέμονται σε 4 Αρχιερατικές Περιφέρειες, 66 Παρεκλήσια και 22 Ναοί Κοιμητηρίων.

Προσκυνηματικοί Ναοί

Οι Προσκυνηματικοί Ναοί της Ιεράς Μητροπόλεως μας είναι ο Ιερός Καθεδρικός Ναός καί Προσκυνηματικός των Αγίων Θεοδώρων Σερρών και ο Ιερός Προσκυνηματικός Ναός Αγίου Αντωνίου Στρυμονικού Σερρών.

Ιερές Μονές

Τα πάνσεπτα Ιερά Μοναστήρια που στολίζουν πνευματικώς την Ιερά μας Μητρόπολη είναι η Ιερά Ανδρώα Μονή της Αγίας Παρασκευής Σερρών, η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σερρών, η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Αγίου Πνεύματος Σερρών, η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου "Βύσσιανης", η Ιερά Μονή Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Αγίου Πνεύματος και η η Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος του ομώνυμου χωριού.

ΨΥΧΗΣ ΑΚΟΣ

Κειμήλια Πίστεως και Πολιτισμού
της Εκκλησίας των Σερρών

Πρωτοσύγκελλος

Αρχιμ. Γαβριήλ Παλιούρας
Τηλ.: +30 23210 68115
E-Mail: [email protected]

Γενικ. Αρχιερ. Επίτροπος

Πρωτοπρ. Θωμάς Τσιάγγας
Τηλ.: +30 23210 68102

Ιδιαίτερο Γραφείο

Αρχιμ. Νεκτάριος Καϊμακάμης
Τηλ.: +30 23210 68100

Γραμματεία

Αρχιμ. Νικήτας Χαλέμης, Θεολόγος
Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, Θεολόγος
Τηλ.: +30 23210 68103
Φαξ: +30 23210 68117

Επικοινωνία

Ιερά Μητρόπολις Σερρών και Νιγρίτης
Κύπρου 10, 62122 Σέρρες
Τηλ.: +30 23210 68100
Φαξ: +30 23210 68119
E-Mail: [email protected]