024 – ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Τό Ἱερό παρεκκλήσιο τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου ἀνεγέρθηκε τό 1940, σύμφωνα μέ προφορικές μαρτυρίες. Στά 1963 ἔγιναν προσθῆκες καί ἐπέκταση τοῦ Παρεκκλησίου. Ὁ Ναός εἶναι ρυθμοῦ βασιλικῆς ἄνευ τρούλου καί διακοσμεῖται μέ ὄμορφες τοιχογραφίες. Κάθε Πέμπτη τελεῖται ἡ ἱερά παράκληση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί λειτουργεῖ κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.

Ὑπεύθυνος ἐφημέριος εἶναι ὁ Πρωτοπρ. Ἀνδρέας Βογιατζῆς.
Διεύθυνση: Λαμψάκου 810.
Τηλ. 23210 22755.

023 – ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΜΗΝΑ
ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Μηνᾶ καί Κυριακῆς βρίσκεται στήν ὁδό Εὐθ. Ἀδάμ στήν πόλητῶν Σερρῶν. Στόν ἴδιο χῶρο ὑπῆρχε Βυζαντινός Ναός ἐπ’ ὀνόματιτῆς Ἁγίας Κυριακῆς, πού δέν γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε πότε ἀνεγέρθηκε καί πότε καταστράφηκε, πάνω στά θεμέλια τοῦ ὁποίου ἔχει ἀνεγερθεῖ τό σημερινό Παρεκκλήσιο.

Σέ μία ἀνάγλυφη πλάκα ἀναγράφεται ὅτι ἔχει ξανακτισθεῖ τό 1837, ἐνῶ σύμφωνα μέ γραπτές πηγές ἔγιναν ἐπισκευαστικές ἐργασίες πενήντα χρόνια μετά. Ὁ Ναός κάηκε τό1913 καί ἡ νέα ἀνοικοδόμησή του ἦταν δύσκολη, καθώς οἱ ἰδιοκτῆτεςτῶν γειτονικῶν οἰκοπέδων δέν δέχονταν νά παραχωρήσουν μέρος αὐτῶν. Ἡ ἀείμνηστη Ἑλένη Βαλαλᾶ ἄκουγε μέσα ἀπό μία λάμψη κάποιες φωνές πού τήν πρόσταζαν νά ἀνεγείρει τόν Ναό. Ἡ πίστη καί ἡ εὐσέβειά της κατέστησαν δυνατή τήν πραγματοποίηση τοῦ θελήματος τοῦ ἁγίου.

Μία πρόχειρη ξύλινη κατασκευή ἐξυπηρετοῦσε τίς πνευματικές ἀνάγκες τῶν χριστιανῶν μέχρι τό 1939 πού ἄρχισε ἡ ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ, πού ἀφιερώθηκε στήν Aγία Κυριακή καί στόν ἅγιο Μηνᾶ,κατόπιν τῶν θαυματουργικῶν ἀποκαλύψεών του. Τό Ἱερό Παρεκκλήσιο ἐγκαινιάσθηκε τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1985 ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Μάξιμο. Ἀνακαινίσθηκε τό 2007 καί ἁγιογραφήθηκε μέ τοιχογραφίες ἀπό τόν ἁγιογράφο Νικόλαο Γκόλα.

Τό σημαντικότερο γεγονός στήν ἱστορία τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου εἶναι ἡ ἐκμέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας προσφορά ἀποτμήματος ἐκ τῶν ἱερῶν Λειψάνων τῶν Aγίων Μηνᾶ καί Βαρβάρας γιά διαρκῆ εὐλογία καί μόνιμη ἁγιαστική παρουσία τῶν ἀγίων πρός χάριν τῶν πιστῶν.

Στό Ἱερό Παρεκκλήσιο τελεῖται κάθε Κυριακή ἱερά παράκληση. Κάθε Πέμπτη τελεῖται Θεία Λειτουργία καί μία φορά τόν μήνα τελεῖται ἱερά ἀγρυπνία. Σέ κοντινή ἀπόσταση ἀπό τόν Ναό ὑπῆρχαν πρό τῆς πυρπολήσεως τῶν Σερρῶν ἀπό τούς Βουλγάρους τό 1913, δύο Ναοί, τῆςΠαναγίας Δοχιανῆς Ἁγίας Βαρβάρας καί τῶν Τριῶν Παίδων. Οἱ Ναοί αὐτοί καταστράφηκαν καί δέν ξανακτίσθηκαν. Γιά νά διατηρηθεῖ στή μνήμη ἡ ὕπαρξή τους κτίσθηκε τό παρεκκλήσιο τῆςἁγίας Βαρβάρας στά βόρεια τοῦ Παρεκκλησίου τῶν Ἁγίων Μηνᾶ καί Κυριακῆς.

Ὑπεύθυνος ἐφημέριος τοῦ Παρεκκλησίου εἶναι ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Κανακάρης.
Διεύθυνση: Ἀκροπόλεως & Εὐθ. Ἀδάμ.

022 – ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΕΡΡΑΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ
ΑΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΕΡΡΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Τό προσφάτως ἐκ βάθρων ἀνακαινισθέν ἱερό παρεκκλήσιο ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἐλ. Βενιζέλου 157 στήν πόλη τῶν Σερρῶν εἶναι ἀφιερωμένο ἀπό τήν τοπική μας Ἐκκλησία μέ ἰδιαίτερη εὐλάβεια ἀφενός μέν στήν ἁγία καί ἡρωική μορφή τοῦ νεαροῦ βλαστοῦ τῆς περιβλέπτου πόλεώς μας Ἰωάννη, ἀφετέρου δέ στό νεοφανῆ καί θαυματοβρύτη ποιμένα τῆς Συμφερουπόλεως καί πανθαύμαστο ἰατρό Λουκᾶ. Ὁ ἅγιος νεομάρτυς Ἰωάννης γεννήθηκε, μεγάλωσε καί μαρτύρησε γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ στήν πόλη τῶν Σερρῶντό δεύτερο μισό τοῦ 15ου αἰῶνος, στά δύσκολα χρόνια τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς. Ἔκτοτε εἶναι τό καύχημα, ὁ ἂγρυπνος φύλακας,ὁ διάπυρος πρός τόν Κύριον πρεσβευτής μας, ὁ φιλόστοργος προστάτης τῆς νεολαίας μας. Ὁ ἅγιος Λουκᾶς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως τῆς Κριμαίας καί ἰατρός γεννήθηκε στά τέλη τοῦ 19ου αἰῶνος στήν Ρωσία καί ἔλαμψε ὡς ἀστέρας πολύφωτος κατά τήν διάρκεια τῆς μεγάληςκαί ἀσέληνης νύκτας τῆς ἀθεΐας πού ἔπληξε μέ ἰδιαίτερη σφοδρότητα τήν ὁμόδοξη χώρα τῆς Ρωσίας κατά τόν παρελθόντα αἰώνα. Ἐκοιμήθη ὁσιακῶς μόλις τό 1961, ἐνῶ ἡ πληθύς τῶν ὑπερφυῶν θαυμάτων του τόν ἔχει καταστήσει ἰδιαιτέρως προσφιλῆ καί στήνπατρίδα μας.

Τό νέο αὐτό ἱερό παρεκκλήσιο τῆς πόλεώς μας, ἡ ὂμορφη αὐτή γωνιά τοῦ παραδείσου πού βρίσκεται στόν αὒλειο χῶρο τοῦ παλαιοῦ ὀρφανοτροφείου τῆς πόλεώς μας, ἀνακαινίσθηκε πρόσφατα χάρη στήν ποιμαντική φροντίδα καί μέριμνα τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεολόγου.Τό ἀπόγευμα τῆς 11ης Μαΐου τοῦ 2009, τελέσθηκε μέ κάθε ἐπισημότητα ἡ ἀκολουθία τῶν θυρανοιξίων καθώς καί ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Ἰωάννου προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας καί ἒκτοτε ἀποδόθηκε στή θεία λατρεία.

Τήν παραμονή τῆς δευτέρας πανηγύρεως τοῦ Ἱ. Ναοῦ, τήν 10η Ἰουνίου 2009, τελέσθηκε ἀπό τό Σεβ Μητροπολίτημας ὁ μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ,ἐνῶ φιλοξενήθηκε γιά λίγες μέρες ἀπότμημα τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ χαριτοβρύτου καί νεοφανοῦς ἁγίου, προερχόμενο ἀπό τήν Ἱ.Μ. Παναγίας Δοβρᾶ Βεροίας. Τρίτος καί μεγαλύτερος σταθμός στή νεώτερη ἱστορία τοῦ ἱεροῦ παρεκκλησίου, τά ἐγκαίνιά του, πού ἐτελέσθησαν μέ τήν πρέπουσα λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια τήν 3η τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου τοῦ 2009. Τήν παραμονή, Παρασκευή 2 Ὀκτωβρίου ἒγινε ἡ ὑποδοχή καί ἡ κατάθεση τῶν ἱερῶν λειψάνων καί ἀκολούθησε ὁ ἑσπερινός τῶν ἐγκαινίων.

Τό Σάββατο 3 Ὀκτωβρίου ἐγκαινιάσθηκε ἀπό τό Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Θεολόγο τό παρεκκλήσιο καί τελέσθηκε ἡ πρώτη Θεία Λειτουργία στόν καθαγιασμένο πλέον Ναό. Ἰδιαίτερη εὐλογία καί τιμαλφέστατος πνευματικός θησαυρός γιά τό ἱερό παρεκκλήσιο καί τήν τοπική μας Ἐκκλησία εὑρύτερα, ἀποτελεῖ ἡ ἐξασφάλιση ἀποτμήματος τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ, εὐγενῶς παραχωρηθέντος ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Συμφερουπόλεως καί Κριμαίας κ.Λάζαρο πρός ἁγιασμό ὃλων μας.
Στό ἱερό παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἰωάννου τοῦ Σερραίου καί Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ τελεῖται κάθε Κυριακή ἡ Θεία Λειτουργία, κάθε Δευτέρα τό ἀπόγευμα ἡ παράκληση στόν Ἅγιο Ἰωάννη καί κάθε Πέμπτη ἡ παράκληση στόν Ἅγιο Λουκᾶ γιά νά ἁγιάζεται καί νά ἐνισχύεται πνευματικῶς ὁ φιλόχριστοςλαός τοῦ Θεοῦ καί νά ἐμπνέεται στόν πνευματικό του ἀγῶνα.

Ὑπεύθυνος τοῦ ἱεροῦ παρεκκλησίου εἶναι ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἀνδρέας Βογιατζῆς.
Διεύθυνση: Σέρρες, Ἐλ. Βενιζέλου 143.

021 – ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ
ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Τό Ἱερό παρεκκλήσιο πού τιμᾶται ἐπ’ ὀνόματι τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων καί τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου βρίσκεται στήν κοιλάδα τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων. Ἀνεγέρθηκε τό 1949 καί ἀνακαινίσθηκε τό 2004. Εἶναι μικρῶν διαστάσεων ναΰδριο ρυθμοῦ βασιλικῆς μετά τρούλου καί κοσμεῖται ἐσωτερικά μέ ὄμορφες τοιχογραφίες.

Ὑπεύθυνος ἐφημέριος εἶναι ὁ Πρωτοπρ. Ραφαήλ Λίγδας.

Διεύθυνση: Σέρρες, Τέρμα Ἐξοχῶν.
Τηλ. 23210 22755.