ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

Τῆ ἁγία καί μεγάλη Τρίτη τῆς τῶν δέκα παρθένων παραβολῆς, τῆς ἐκ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου μνείαν ποιούμεθα.

Ἡ Μ. Τρίτη εἶναι ἀφιερωμένη κυρίως στήν παραβολή τῶν 10 παρθένων, πού μέ τήν συγκλονιστική περιπέτεια τους γεμίζουν τήν ὑμνολογία τῆς Μ. Τρίτης, ἀλλά και τῶν ἄλλων ἡμερῶν. “Ἡ προσδοκία τοῦ Νυμφίου, ὁ ὕπνος, ἡ ἀγωνία τῶν μωρῶν παρθένων, ἡ χαρά τῶν φρονίμων, ἡ μεγαλοπρεπής πομπή, οἱ γάμοι, ὅλα αὐτά, πού ἀποτελοῦν παραβολικές παραστάσεις τῆς ὁλόλαμπρης βασιλείας τοῦ Μεσσίου καί ἀπεικονίσεις τῆς δικῆς μας ἀδυναμίας καί μακρότητος, προκάλεσαν βαθειά συγκίνηση στίς καρδιές των ὑμνογράφων”, οἱ ὁποῖοι μέ πίστη θερμή καί εὐλάβεια μεγάλη μεταδίδουν τήν συγκίνηση καί στίς δικές μας καρδιές.

Ἡ παραβολή τῶν 10 παρθένων καί τά τροπάρια τῆς ἡμέρας εἶναι ἕνα ἀφυπνιστικό σάλπισμα γιά τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ, πού ἔρχεται ἀπροσδόκητα, “ἐν τώ μέσω τῆς νυκτός”.

Ἐπίσης θυμόμαστε καί τήν παραβολή τῶν ταλάντων, πού μᾶς δίνει τό σύνθημα τῆς ἀξιοπονήσεως τῶν χαρισμάτων πού ὁ καθένας ἔχει.